Ajankohtaista

Suvi Röntynen

Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa 15.12.2020

 

Eläkeputken poistoon riittävä siirtymäaika 

 

Hallituksen pöydällä on toimenpiteet ikääntyneiden työllisyyden lisäämiseksi ja tavoite on saavuttaa 10 00 työllistä lisää vuoteen 2029 mennessä. Kaikki me tiedämme, että tällainen tavoite ilman mittavia toimenpiteitä on täysin mahdoton. Todennäköinen toimenpide on työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poistaminen, tämän toteuttamiseksi hallituspuolueiden välillä on eroja.  

Hallitus antoi tehtävän työmarkkinajärjestöille ja valitettavasti näissä neuvotteluissa ei saavutettu tulosta. SAK yhdessä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa nosti esille niitä muutoksia, joita tavoitteen saavuttaminen vaati. Näistä tärkeimpiä ovat työssä jaksamiseen panostaminen ja muutosturvan parannukset. 

Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostamiseen pitäisi olla itsestäänselvyys. Hyvinvoiva työntekijä, joka jaksaa työpäivänsä jälkeen tehdä muutakin kuin maata sohvalla on työnantajan voimavaroista suurin. Hyvinvoiva työntekijä tuottaa enemmän ja tämänhän luulisi olevan myös työnantajan etu. Vain kiinnittämällä aidosti huomiota työssä jaksamiseen ja sitä tukeviin toimiin varmistamme, sen että pysymme työkuntoisina koko työuramme ja pääsemme terveinä eläkkeelle. 

Työssä jaksamiseen panostaminen ei tietenkään ole asia, johon vasta ikääntyneiden työllisten kohdalla pitäisi panostaa, vaan se pitää olla koko työuran jatkuva normi. On huomioitava myös se, että työ itsessään on muuttunut stressaavammaksi viime vuosina. Työstä johtuva fyysinen väsymys menee yleensä ohitse lepäämällä, henkinen väsymys taas ei. 

Muutosturvan parantaminen ikääntyneiden kohdalla tukee työllistymistä. On huomioitava, että meillä on edelleen työntekijöitä, jotka eivät ole eläissään CV:tä kirjoittaneet ja myös niitä, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Tutkinnon puuttuminen ei kuitenkaan ole merkki osaamattomuudesta sillä työkokemusta voi olla yli 30 vuotta. Ja mikään ei korvaa työssä tekemällä opittua osaamista. Nykypäivänä työnantajat ovat vailla paperista todistusta kaikenlaisesta osaamisesta. Tähän on luotava malli yhdessä työvoimapalveluiden kanssa. Toki virallinen tutkinto voi vaatia liikoja mutta jonkinlainen paperi siitä arvokkaasta osaamisesta, joka tekemällä on hankittu, auttaisi työllistymisessä. Tämä ongelma meillä onneksi tulevaisuudessa poistuu, kun hallitus toteuttaa oppivelvollisuus uudistuksen, joka on äärimmäisen tärkeä asia työllistymisen kannalta.  

Toivommekin että eläkeputken poistaminen voitaisiin tehdä riittävällä siirtymäajalla. Ei ole reilua, että pitkän työuransa, helposti jopa 40 vuotta tehnyt duunari, syöstään viimeiseksi vuosiksi peruspäivärahalle. Nämä vuodet vaikuttavat eniten eläkkeen kertymiseen ja aiheuttavat näin ollen eläkeköyhyyttä. Ensin heidän selkänahastaan on revitty voitot työnantajan pussiin ja sitten jätetään selviämään erilaisten ontuvien tukijärjestelmien kanssa. 

Kun huolehditaan työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta ei työnantajan tarvitse enää miettiä onko yli 55-vuotias edelleen työkuntoinen, vaan voidaan aidosti palkata osaamisen ja ammattitaidon perusteella. 

 

 

Suvi Röntynen 

Puheenjohtaja 

SAK:n Oulun paikallisjärjestö